Inbjudan till öppet Informationsmöte ang ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare som kommer till Sverige har ökat. Haninge kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot barn utifrån ett fördelningstal som räknas ut varje år. För att klara av att tillgodose behovet av platser under 2016 behöver fler platser skapas.

Haninge kommun och Tornbergets fastighetsförvaltning har därför tagit fram ett förslag på uppställning av tillfällig paviljong med 32 boendeplatser för ensamkommande barn i Vendelsömalmsgropen.

Med anledning av detta vill vi kalla er till ett möte där vi kan ge er mer information och ni kan ställa frågor.

Tid: Torsdag den 4 februari kl. 17.30
Plats: Vendelsömalmsskolans aula

Inbjudan i pdf format >>

 

 

 

Utdrag från Socialnämndens möte 2015-12-15

http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/moten-och-protokoll/socialnamnden/socialnamnden-2015-12-15-kallelse.pdf

Social Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till att uppföra
boendepaviljonger med totalt 32 platser på mark intill
Vendelsömalmsskolan (Söderby Huvudgård 4:314(Vendelsömalmsgropen)). Vid eventuellt
överklagande av bygglov kan paviljongerna behöva uppföras på
kommunens mark i Handen (Söderbymalm 3:466 (Haninge Terminalen)) då behovet av
dessa boenden är brådskande. Förvaltningen bedömer också att fler
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar kommer
att behöva uppföras under nästa år.
Kostnaden för att uppföra dessa boendepaviljonger är 7,2 miljoner
kronor. Socialnämnden föreslås ansöka om dessa medel från
kommunstyrelsen. Hyreskostnaden beräknas till 11,5 miljoner kronor på fem år. Denna finansieras av statsbidrag för mottagandet. Förvaltningen avser driva verksamheten i egen regi.

Kommentera