Styrelsen

Ordförande:
Peter Möller
Lagebergsvägen 1
0763 – 11 55 87
peter@kedjan.org

Vice Ordförande:
Vakant

Mötessekreterare:
Ivan Ericson
Henriksbergsvägen 2
070 – 518 76 18
ivan@kedjan.org

Kassör:
Britt Linhardt
Evertsbergsvägen 29
072 – 523 39 79
britt@kedjan.org

Ledamot:
Marianne Björk
Henriksbergsvägen 14
073 – 682 58 64
mariannne@kedjan.org

Ledamot:
Maria Björk
Henriksbergsvägen 14
073- 923 02 16
maria@kedjan.org

Ledamot & Webbansvarig:
Terry Ekelöf
Lorensbergsvägen 78
070 – 248 33 34
terry@kedjan.org

Revisorer:
Håkan Possbeck
Ingalill Jonaeson

Revisorsuppleant:
Ilona Büki

Valberedning:
Håkan Nyström
Gustavsbergsvägen 15
076 – 347 33 45
hakan@soderringen.se

För att maila hela styrelsen använd adressen styrelsen@kedjan.org

Välkommen att ringa, e-posta eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret till någon av oss i styrelsen om du har någon fråga, förslag eller något annat du tycker är viktigt att uppmärksamma.

Vad gör styrelsen?

Vi träffas för möte varannan månad, och vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov, verka för föreningens fortlevnad, samt hålla kontakt med kommunen och Grannsamverkan.

Varmt välkommen att kontakta någon av oss!