Styrelsen

Ordförande
Peter Möller
Lagebergsvägen 1
peter@kedjan.org

Vice Ordförande
Vakant

Sekreterare
Ivan Ericsson
Henriksbergsvägen 2
ivan@kedjan.org

Kassör
Britt Linhardt
Evertsbergsv 29
072-523 39 79
britt@kedjan.org

Ledamot
Marianne Björk
Henriksbergsvägen 14
073-682 58 64

 

Ledamot och webbansvarig
Camilla Fallmark
Lagebergsvägen 33
073 – 261 31 16
camilla@kedjan.org

Revisorer
Håkan Possbeck
Ingalill Jonaeson

Revisorsuppleant
Ilona Büki

Valberedning
I nuläget saknar föreningen valberedning varpå styrelsen tillfälligt har denna uppgift. Är du eller någon du känner intresserad, kontakta styrelsen enligt mailadress nedan.

För att maila hela styrelsen använd adressen styrelsen@kedjan.org

Välkommen att ringa, e-posta eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret till någon av oss i styrelsen om du har någon fråga, förslag eller något annat du tycker är viktigt att uppmärksamma.

Vad gör styrelsen?

Vi träffas för möte varannan månad, och vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov, verka för föreningens fortlevnad, samt hålla kontakt med kommunen och Grannsamverkan.

Varmt välkommen att kontakta någon av oss!