Utlåningsverksamhet

Följande verktyg/redskap kan Kedjans medlemmar låna:

  • Vertikalskärare
  • El-häcksax
  • Kärcher högtryckstvätt med avloppsrensningsslang 15m

För att låna något av ovanstående verktyg/redskap, kontakta Kennet Jonsson, Ragnebergsvägen 27, telefon: 070-215 21 40.

Stegar

9-meters stege finns hos:

Göran Lindgren, Lorensbergsvägen 54, telnr: 08-776 33 51
Marianne & Leif Björk, Henriksbergsvägen 14, telnr: 073 – 682 58 64

7-meters stege finns hos:

Hans Gottfrid, Ragnebergsvägen 15, telnr: 08-777 11 81
Hans Tegelström, Gustavsbergsvägen 7, telnr: 070 – 347 15 40

Bruno Picano, Klenavägen 41, telnr: 08-776 45 21
Victor Selin, Lorensbergsvägen 46,

Partytält
2 st. partytält med väggar 4 x 8 meter, perfekt till 25-30 personer
För att låna partytälten kontakta
E-post talt@kedjan.org

Instruktion >>

Tälten uppsatta Sommaren 2015, Foton av Stefan Holmsten

På följande adresser finns stegar att låna:

9-meter

Göran Lindgren
Lorensbergsvägen 52
08-776 33 51

Marianne & Leif Björk
Henriksbergsvägen 14
073-682 58 64
7-meter

Hans Gottfrid
Ragnebergsvägen 15
08-777 11 81

Hans Tegelström
Gustavsbergsvägen 7
08-777 15 40

Bruno Picano
Klenavägen 41
08-776 45 21

Olle Hallqvist
Lorensbergsvägen 46
08-777 44 07