Utlåningsverksamhet

Följande verktyg/redskap kan Kedjans medlemmar låna:

  • Vertikalskärare
  • Tvätt med avloppsrensare
  • El-häcksax

Stegar

9-meters stege finns hos:

Göran Lindgren, Lorensbergsvägen 54, telnr: 08-776 33 51
Marianne & Leif Björk, Henriksbergsvägen 14, telnr: 073 – 682 58 64

7-meters stege finns hos:

Hans Gottfrid, Ragnebergsvägen 15, telnr: 08-777 11 81
Hans Tegelström, Gustavsbergsvägen 7, telnr: 070 – 347 15 40

Bruno Picano, Klenavägen 41, telnr: 08-776 45 21
Victor Selin, Lorensbergsvägen 46,

Partytält
2 st. partytält med väggar 4 x 8 meter, perfekt till 25-30 personer
För att låna partytälten kontakta
E-post talt@kedjan.org

Instruktion >>

Tälten uppsatta Sommaren 2015, Foton av Stefan Holmsten