Om Kedjan

Välkommen till Villaägareföreningen Kedjan.

  • Villaägareföreningen Kedjan är partipolitiskt obunden och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i våra egenskaper av fastighetsägare.
  • Kedjan arbetar aktivt för trafiksäkerheten inom området, bland annat med inkomna önskemål (motioner) från medlemmar och genom kontakter med till exempel kommunen.
  • Kedjan arrangerar städdag i närområdet
  • Kedjan har samarbete med polisen angående brottsförebyggande verksamhet – Grannsamverkan.
  • Kedjan arrangerar föreläsningar och kurser där Kedjans medlemmar finner det intressant.
  • Som medlem i Kedjan kan du låna stegar, redskap och verktyg.