Bli medlem

Välkommen till vårt fina villaområde. Vår villaägareförening heter Kedjan och vi arbetar för vårt närområde och hoppas att så många som möjligt vill ansluta sig till oss så att vi, mer aktivt, kan driva våra frågor mot kommunen, m.fl.

För närvarande är ca 70 % av hushållen mellan Skolrådsvägen och brandstationen anslutna till oss och vi hoppas att även du vill bli medlem för att kunna påverka det du anser angeläget i ditt närområde.

Villaägareföreningen Kedjan är partipolitiskt obunden och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i våra egenskaper av fastighetsägare.

  • Kedjan arbetar aktivt för trafiksäkerheten inom området, bl.a. med inkomna önskemål (motioner) från medlemmar och genom kontakter med kommunen, m.fl.
  • Kedjan har samarbete med polisen angående brottsförebyggande verksamhet – Grannsamverkan.
  • Kedjan arrangerar föreläsningar/kurser där Kedjans medlemmar finner det intressant.
  • Kedjan arrangerar städdag i vårt område.
  • Som medlem i Kedjan kan du låna stegar, redskap, verktyg och partytält.
  • Kedjan har också en hemsida, www.kedjan.org för att kunna ge er fylligare och snabbare information.

För att bli medlem och få tillgång till vår utlåningsverksamhet och för att få våra informationsblad m.m. betalar ni medlemsavgiften, f.n. 100 kr, per fastighet och kalenderår till BG 5953-1178. Glöm inte att ange namn, väg, vägnummer samt e-post adress på inbetalningskortet. Mottagarnamn är Villaägareföreningen Kedjan.