Tips och råd

Tips och råd för att undvika inbrott:

  • Inbrottslarm fungerar avskräckande. Larmdekaler på fönster och dörrar kan få tjuven på andra tankar. Viktigt är att larmet är kopplat till en effektiv åtgärd. Kontakta en certifierad anläggarfirma innan du bestämmer dig.
  • Ha för vana att alltid låsa dörrarna även när du är hemma.
  • Godkända lås i dörrar försvårar tjuvens in- och utpassering. Fönsterlås kan försvåra ytterligare. Sätt lås på altandörren, helst en säkerhetsspanjolett med hakregel och låsbart handtag.
  • Om du åker på semester ska det se ut som om du är hemma. Låt någon ta in posten, klippa gräset, hänga tvätt och tända lampor. Tala inte om att du är bortrest  ex. på Facebook eller liknande. Låt radion stå på så att det hörs ljud från huset.
  • Förvara alla dyrbarheter i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter kontanter, smycken, datorer, kameror och vapen.
  • Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.