Välkommen till Villaägarföreningen Kedjan!

Villaägareföreningen Kedjan bildades 1961, är partipolitiskt obunden och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare.

Vi arbetar för vårt närområde och hoppas att så många som möjligt vill ansluta sig till oss så att vi, mer aktivt, kan driva våra frågor mot Kommunen, m.fl.

För närvarande är ca 70% av hushållen mellan Skolrådsvägen och Fredriksbergsvägen anslutna till oss och vi hoppas att även du vill ansluta dig för att kunna påverka det du anser angeläget i ditt närområde.

  • Kedjan arbetar aktivt för trafiksäkerheten inom området, bl.a. med inkomna önskemål (motioner) från medlemmar och genom kontakter med kommunen, m.fl.
  • Kedjan har samarbete med polisen angående brottsförebyggande verksamhet – Grannsamverkan.
  • Kedjan arrangerar föreläsningar/kurser där Kedjans medlemmar finner det intressant.
  • Kedjan arrangerar städdag i vårt område.

Vill du bli medlem?
Skicka ett mejl till oss: info@kedjan.org eller kontakta någon i styrelsen.

Medlemsavgiften för kalenderår 2022 är 100 kr per fastighet.