Grannsamverkan

Grannsamverkan bygger på gemensamt ansvar och engagemang från samtliga fastighetsägare. Det ligger i allas intresse att grannsamverkan fungerar. För att det ska fungera gäller det att vara uppmärksam på vad som händer i närområdet, iaktta obekanta personer och bilar, särskilt om de har ett avvikande beteende eller visar speciellt intresse för något hus.

Direkta brott och skadegörelse anmäls såklart direkt till Polisen.

Om ni observerar något, tveka inte att kontakta sammanhållande för grannsamverkan: Ivan Ericson, Henriksbergsvägen 2, mobil: 070-518 76 18 eller någon i styrelsen.

 

 samverkan

 

Bortrest?
Prata med era grannar och tala om när ni reser bort, hur de kan få kontakt med er om något skulle hända, och utifall ni förväntas få besök av någon, t.ex. hantverkare, när ni är borta.
Några av Kedjans medlemmar är med och kör Grannstödsbilen som cirkulerar i hela kommunen. Man kan kontakta bilen på 073-034 78 05 om man vill ha huset bevakat om man reser bort. Bilen har dessutom en hjärtstartare och många utav de som kör har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.

 

Nyinflyttad?
Välkommen till vårt fina villaområde. Vår villaägareförening heter ”Kedjan” och vi arbetar för vårt närområde och hoppas att så många som möjligt vill ansluta sig till oss så att vi, mer aktivt, kan driva våra frågor mot exempelvis kommunen. För att bli medlem och få tillgång till vår utlåningsverksamhet och för att få våra informationsblad mm. betalar ni medlemsavgiften.
För närvarande är ca 70 % av hushållen mellan Skolrådsvägen och Brandstationen anslutna till oss och vi hoppas att även du vill ansluta dig.
Vill du ha mer information kontakta någon i styrelsen.

 

002

På följande länk kan du läsa mer om Gransamverkan i Haninge:

http://grannstodhaninge.se