Årsmötet för 2021 flyttas

Styrelsen har fattat beslut om att flytta fram årsmötet även för 2021 med anledning av pågående pandemi. Årsmötet planeras därför till september, styrelsen återkommer angående exakt datum. Kallelse skickas ut under juni enligt preliminär planering.

Kedjandagen och städdagen ställs in 2021

Styrelsen har beslutat att ställa in både Kedjandagen samt städdagen för 2021, detta med anledning av pågående pandemi och de direktiv från myndigheterna som vi alla har att följa. Så snart det bedöms lämpligt kommer aktiviteterna för Kedjans medlemmar att återupptas.

Vid frågor kontakta styrelsen@kedjan.org

Årsmöte 2020 Lördag 5 september kl 15.00

På grund av utbrottet av Corona pandemin ställde vi in det ordinarie årsmötet i mars i år.

 Nu gör vi gör ett nytt försök och kallar till ett försenat årsmöte

Årsmöte 2020 för Villaägarföreningen Kedjan

Lördag 5 september klockan 15.00

Rutinerna är helt förändrade i år inför årsmötet pga pågående pandemi:
·      Vi kommer att hålla årsmötet utomhus med ”corona avstånd” till deltagarna.
·      Vi vill att ni tar med er en egen campingstol alternativt filt att sitta på.
·      Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring eller lotta ut priser till deltagarna i år.
·      Vi vill uppmana er att ta med egen handsprit och munskydd om ni anser er behöva det.
·      Vi vill också att du ANMÄLER DIG I FÖRVÄG om du vill delta, så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig senast 28 augusti. Plats för årsmötet anges för anmälda deltagare ca 1 vecka före annonserat årsmöte. Platsen blir inom Kedjans område. Du kan anmäla dig genom
·     SMS eller telefon till ordförande Peter : 073-115587
·     Mail till: ”Peter@kedjan.org”
·     Med talongen nedan till ordförande : Peter Möller, Lagebergsv 1

Vid anmälan måste du ange din adress och hur du vill få meddelande om var årsmötet kommer att vara.

———————————————————————————————————————

Jag vill komma på årsmötet (namn): …………………………………………………

Jag bor på:……………………………………………………………………..-vägen nr….

Jag vill ha reda på var årsmötet är genom:

Mail adress: ……………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………….…………………….

Samtliga utdelade handlingar i februari bör du ta med dig då de fortfarande gäller.

Verksamhetsberättelse mm kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan. Du kan även höra av Dig till styrelsen för att beställa dessa i förväg i samband med anmälan. Samtliga övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet

Punkter på dagordningen som kommer att avhandlas (ej komplett dagordning här):

  • Ordinarie dagordningspunkter på årsmötet, paragraf 1 8
  • Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, paragraf 9-10
  • Nya styrelsens storlek samt val av ledamöter till föreningen, paragraf 11-15
  • Beslut om medlemsavgift för 2020, verksamhet år 2020 samt ev arvoden till styrelsen  p 16-18
  • Inkomna motioner, paragraf 19
  • Föreningens utlåningsverksamhet, paragraf 20
  • Övriga frågor

Välkommen!

Styrelsen för Villaägarföreningen Kedjan

Årsmöte 2020, Sönd 29/3 kl 14.00 Inställt

Eftersom årsmötet ställdes in den 29 mars på grund av rådande omständigheter som vi inte råder över, vill vi styrelsen beklaga.

Vi återkommer med ny kallelse med tid och plats. Vår förhoppning är att det ska kunna ske senast till hösten.

Vi vill också samtidigt passa på att meddela att kommande städdag i början av maj också är inställd av samma skäl.

Ta hand om varandra! Styrelsen

Årsmöte 28 mars i Vendelsömalmsskolan 19.00

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2018

Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte,

Onsdagen 28 mars klockan 19.00

i Vendelsömalmsskolans cafeteria.

Kom och gör din röst hörd! Vi bjuder på kaffe/te och fika. Det blir även lotteri för närvarande medlemmar

Kallelse Årsmöte 28 mars 2018

Verksamhets-berättelse 2017
Regler för Grannar tillsammans inom Kedjan

Motion 1 för 2018

Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017

 

 

Städdagen 5 maj

Ta med kratta, ev. skottkärra och ett glatt humör och hjälp till med att städa på våra allmänningar!

 

Lördagen den 5 maj mellan klockan 10 – 14

 

Container kommer att finnas vid

  • Evertsbergsvägen, vid lekparken
  • Parken längs Henriksbergsvägen, mitt emot skolan (mellan H30 –H32)

Vid containrarna kommer även sopsäckar att finnas

 

Papperssäckar: för komposterbart material, grenar, löv. Töms i containern.

Plastsäckar: för icke komposterbart material, glas, porslin, metall och plastprodukter, som har hittats på allmänningarna. Ställs bredvid containern!

 

Trädgårdsavfall får läggas i containern i mån av utrymme EFTER att den allmänna städningen är gjord.

 

Vi avslutar traditionsenligt dagen med grillning ca kl. 12.30 vid parken på Evertsbergsvägen då Kedjan bjuder på korv, bröd och dryck. Välkomna!

 

 

Väl mött önskar

Styrelsen för Kedjan

Du vet väl att du alltid kan få tag på styrelsen om du mailar oss på ”förnamn”@kedjan.org
Ex: britt@kedjan.org

 

Peter, Ivan, Britt, Marianne, Stellan

 

Inbjudan till Städdagen 2018 v5

Ny gång- och cykelväg mellan Henriksbergsvägen och Gudöbroleden

Det byggs just nu en ny gång och cykelväg utmed Gudöbroleden, väster om bron Vendelsö-Söderby och brandstationen.
De fastigheter som “ligger närmast” den nya gc-vägen skall ha fått info under aug-sept i år om utbyggnaden.

De närmaste boende är oroliga för ökad bullernivå, Kommunens Regina anser att bullernivåerna inte bör öka speciellt mycket med anledning av denna gång och cykelvägs-utbyggnad. Trafikverket har ju sänkt farten till 60 km/tim med då dämpat buller som resultat! Men vill någon person/fastighetsägare ändå driva frågan får denne vända sig till Trafikverket Regionkontor Stockholm. Solna Strandväg 96, 171 54 Solna.

Infobrev >>
Planritning >>

 

Ansvarig hos kommunen:

Regina Lindberg

Trafikingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge
Besök: Anläggarvägen 6
e-post: regina.lindberg@haninge.se

Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606 7840
[SMS:   070-606 7840]

haninge.se 

cid:image001.jpg@01D06AF7.20EFD7C0

 

Varning för råttor i området, Mata fåglarna på rätt sätt!

Under flera år har det funnits råttor som synts i trädgårdarna i området.

Du som vill mata fåglar ska undvika att lägga ut fågelmat direkt på marken. Sätt

istället upp en fröautomat eller liknande som är utformad för småfåglar. Gärna med ett ”fat” under. Erbjud endast fågelfrö, talgbollar eller annan anpassad fågelmat. Men kontrollera – ev ta bort nedspillda frön – om fåglarna skvätter ut fröna till marken!  Det är bra och lättåtkomlig mat för råt­torna!
När man äger en villa är man själv ansva­rig för att hålla ohyra och skadedjur borta. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas.  Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Du hittar mer information om skadedjur och förebyggande åtgärder hos Folkhälsomyndigheten och hos Boverket

Information om skadedjur för fastighetsägare >>