Vårfikat med Kedjan i Evertbergsparken

Galleri

Lördagen den 27 maj bjöd Kedjan på vårfika i Evertsbergsparken, ett evenemang som lockade många tårtsugna grannar! Det bjöds på tårta, bullar och kakor och något att dricka. Barnen roade sig med lek i parken och sen planterade de solrosor i krukor som nu står på tillväxt.

Det kom besökare från 22 hushåll vilket torde betyda att fikat besöktes av runt 50 personer, till vilka det delades ut ett kort frågeformulär där alla fick komma med idéer och förslag på vad Kedjan ska ordna för aktiviteter eller andra bra förslag. Givetvis får alla som inte kunde komma på vårfikat höra av sig till någon i styrelsen med sina idéer så vi kan fånga upp även dina idéer!! Mejladress till styrelsen är: styrelsen@kedjan.org

Vårstädning!

Lördagen den 14 maj 2022 mellan klockan 10 – 14.

Ta med dig en kratta, ev skottkärra och ett glatt humör och hjälp till att städa på våra allmänna platser!

  • Vid din tomtgräns ut mot gatan/allmänningen
  • Vid närmaste lekpark / parkområde
  • Längs med din promenadväg inom Kedjans område
  • Annan placering inom Kedjan som du anser behöver rensas

Container kommer att finnas vid Evertsbergsvägen, vid lekparken.

Vid containern kommer även sopsäckar att finnas

Papperssäckar: för komposterbart material, grenar, löv. Töms i containern.

Plastsäckar: för icke komposterbart material, glas, porslin, metall och plastprodukter, som har hittats på allmänningarna. Ställs bredvid containern!  OBS ej sten!

Trädgårdsavfall får läggas i containern i mån av utrymme EFTER att den allmänna städningen är gjord.

Vi avslutar traditionsenligt dagen med grillning ca kl. 12.30 vid Evertsbergsvägen

Väl mött önskar

Styrelsen för Kedjan

Kedjandagen och städdagen ställs in 2021

Styrelsen har beslutat att ställa in både Kedjandagen samt städdagen för 2021, detta med anledning av pågående pandemi och de direktiv från myndigheterna som vi alla har att följa. Så snart det bedöms lämpligt kommer aktiviteterna för Kedjans medlemmar att återupptas.

Vid frågor kontakta styrelsen@kedjan.org

Årsmöte 28 mars i Vendelsömalmsskolan 19.00

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2018

Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte,

Onsdagen 28 mars klockan 19.00

i Vendelsömalmsskolans cafeteria.

Kom och gör din röst hörd! Vi bjuder på kaffe/te och fika. Det blir även lotteri för närvarande medlemmar

Kallelse Årsmöte 28 mars 2018

Verksamhets-berättelse 2017
Regler för Grannar tillsammans inom Kedjan

Motion 1 för 2018

Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017

 

 

Ny gång- och cykelväg mellan Henriksbergsvägen och Gudöbroleden

Det byggs just nu en ny gång och cykelväg utmed Gudöbroleden, väster om bron Vendelsö-Söderby och brandstationen.
De fastigheter som ”ligger närmast” den nya gc-vägen skall ha fått info under aug-sept i år om utbyggnaden.

De närmaste boende är oroliga för ökad bullernivå, Kommunens Regina anser att bullernivåerna inte bör öka speciellt mycket med anledning av denna gång och cykelvägs-utbyggnad. Trafikverket har ju sänkt farten till 60 km/tim med då dämpat buller som resultat! Men vill någon person/fastighetsägare ändå driva frågan får denne vända sig till Trafikverket Regionkontor Stockholm. Solna Strandväg 96, 171 54 Solna.

Infobrev >>
Planritning >>

 

Ansvarig hos kommunen:

Regina Lindberg

Trafikingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge
Besök: Anläggarvägen 6
e-post: regina.lindberg@haninge.se

Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606 7840
[SMS:   070-606 7840]

haninge.se 

cid:image001.jpg@01D06AF7.20EFD7C0