Kedjandagen och städdagen ställs in 2021

Styrelsen har beslutat att ställa in både Kedjandagen samt städdagen för 2021, detta med anledning av pågående pandemi och de direktiv från myndigheterna som vi alla har att följa. Så snart det bedöms lämpligt kommer aktiviteterna för Kedjans medlemmar att återupptas.

Vid frågor kontakta styrelsen@kedjan.org

Årsmöte 28 mars i Vendelsömalmsskolan 19.00

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2018

Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte,

Onsdagen 28 mars klockan 19.00

i Vendelsömalmsskolans cafeteria.

Kom och gör din röst hörd! Vi bjuder på kaffe/te och fika. Det blir även lotteri för närvarande medlemmar

Kallelse Årsmöte 28 mars 2018

Verksamhets-berättelse 2017
Regler för Grannar tillsammans inom Kedjan

Motion 1 för 2018

Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017

 

 

Ny gång- och cykelväg mellan Henriksbergsvägen och Gudöbroleden

Det byggs just nu en ny gång och cykelväg utmed Gudöbroleden, väster om bron Vendelsö-Söderby och brandstationen.
De fastigheter som ”ligger närmast” den nya gc-vägen skall ha fått info under aug-sept i år om utbyggnaden.

De närmaste boende är oroliga för ökad bullernivå, Kommunens Regina anser att bullernivåerna inte bör öka speciellt mycket med anledning av denna gång och cykelvägs-utbyggnad. Trafikverket har ju sänkt farten till 60 km/tim med då dämpat buller som resultat! Men vill någon person/fastighetsägare ändå driva frågan får denne vända sig till Trafikverket Regionkontor Stockholm. Solna Strandväg 96, 171 54 Solna.

Infobrev >>
Planritning >>

 

Ansvarig hos kommunen:

Regina Lindberg

Trafikingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge
Besök: Anläggarvägen 6
e-post: regina.lindberg@haninge.se

Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606 7840
[SMS:   070-606 7840]

haninge.se 

cid:image001.jpg@01D06AF7.20EFD7C0

 

Utbyggnad av Vendelsömalmsskolan

Många har hört av sig angående de utbyggnadsrykte om Vendelsömalmskolan och frågat om kommunen ändå avser att bygga ut bostäderna för ensamkommande barn. Läser man bifogat mtrl så framgår det att utbyggnaden avser en ordinarie skolutbyggnad som kompensation för de baracker som de tog bort förra våren.
Mer finns att läsa på bifogad PDF från Haninge kommun >> BYGG2016811_2017-02-14

Nytt förslag till barackboenden för flyktingar i Venelsömalm

Hanige kommuns socialnämnd har 2016-11-08 tagit fram nya förslag på barackboenden för det 400 flyktingar som Haninge kommun ska ta emot. Socialförvaltningens plan är dock att boendena ska kunna användas till vad de finner lämpligt i max 10 år.

Några av de tillfälliga barackboendena kan placeras i vår närmiljö. Det närmaste är på Vendelsömalmsvägen vid vägkorset mot Brandbergens Centrum.  Ett vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen samt vid Tyrestavägen bortanför Konsum

Förslagen finns att läsa i sin helhet här: Kallelse till socialnämnd 2016-11-08
Där finns även kartor och bilder på platser som pekas ut

Moderaterna i Haninge har delat ut flygblad till de närmast berörda med kartor.

 

Beslut om boendena kommer att klubbas den 5 december i Kommunfullmäktige och en demonstration planeras vid Kommunhuset. http://haninge.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsandning-av-kommunfullmaktige/

Vill du berömma eller protestera så görs det till haningekommun@haninge.se eller via brev till kommunstyrelsen.
Alternativt medverka den 5 december i Kommunfullmäktige.

Inget Farsta strand för Haninges pendlare

Samtliga direktlinjer till Gullmarsplan och stan räddas. Såväl buss 809, 809 C och 806 behåller Gullmarsplan respektive Stockholm C som slutstation. Det står nu klart sedan trafikförvaltningen slutligen sagt nej till Nobinas hårt kritiserade förändringsförslag.

Som Mitt i berättade tidigare under onsdagen skulle landstingets trafikförvaltning under dagen presentera hur man slutligen ställt sig till bussoperatören Nobinas förslag att göra Farsta strand som slutstation på busslinje 809 (Svartbäcken-Gullmarsplan), 809 C (Svartbäcken-Stockholm C) och 806 (Söderby-Gullmarsplan).

Och många Haningebor kan nu pusta ut.

Under tisdagen beslutade förvaltningen till sist att avslå förslaget om Farsta strand som ny knutpunkt för Södertörns busspendlare. Gullmarsplan och Stockholm C fortsätter vara slutstationer för de tre direktlinjerna ovan. Medan förvaltningen godkänner vissa av Nobinas neddragningar, så stoppar man de mest dramatiska förslagen helt.

”Förslag som trafikförvaltningen avslår är i huvudsak de som handlar om att ge befintliga linjer nya ändhållplatser längre ifrån innerstaden eller dra in linjer som går parallellt med en pendeltågslinje. Exempel på sådana linjer är till exempel linje 806, 809, 810 och 869″, skriver trafikförvaltningen på onsdagseftermiddagen.

Trafikförvaltningen skriver dock också att man fortsatt vill utreda Nobinas förslag:

”I ett skede där stora förändringar ska ske i spårtrafiken i och med Citybanans driftstart, är det viktigaste att säkerställa att den samlade kapaciteten i trafiksystemet utnyttjas på bästa sätt. Därför föreslår trafikförvaltningen i dessa fall att i stället fortsätta utreda förslaget”.

Mitt i har tidigare berättat att det sedan tidigare står klart att även direktbussarna 810 och 869 till Gullmarsplan räddas från nedläggning.

– Det kan bli att man fortsätter utreda förslagen, säger Hanna Wilkinson, pressinformatör på SL.

Nobina har motiverat vissa av neddragningarna med att ett av uppdragen från er på SL är att just inte låta busslinjerna konkurrera med pendeltåget, men där går ni nu helt emot Nobina?

Det har ju med att göra med den fasen vi befinner oss i. Citybanan börjar gå och spårtrafiken kommer ändras, då är det viktigaste att helheten blir bra. Det ligger inte i tiden att ta bort direktbussarna som går parallellt med tåget nu, men det kan bli så i framtiden, men just nu bestämmer man att inte göra det, säger Hanna Wilkinson.

Nobina har ju också hävdat att belastningen på Gullmarsplan måste minskas, och att det är därför man föreslagit Farsta strand som slutstation för flera linjer?

– Det är en ständigt ökande trafik på Gullmarsplan, det är vi fullt medvetna om, och det kan vara problematiskt att komma in och ut från Gullmarsplan. Särskilt när tunnelbanan mot Nacka börjar byggas om några år så blir det svårt med platstillgång. Det ska ju fungera på Gullmarsplan, annars måste man titta på hur man kan lägga om det. Men man måste ju först se hur det fungerar, säger Hanna Wilkinson.

Hela rapporten från förvaltningens beslut ser du här.

 

https://mitti.se/klart-inget-farsta-strand-for-haninges-pendlare/?tag=haninge

Förändringar i busstrafiken på Södertörn buss 807 och 809

Den nya entreprenören av busstrafiken i Haninge Nobina har gett ett förslag på förändringar av busstrafiken av bl.a. buss 807 och 809. Buss 807 ska enligt förslaget sluta vid brandbergens centrum. och Buss 809 och 809c ska gå via Vega och få slutstation Farsta strand.

Förslaget finns att läsa här:

 

För att överklaga eller måste det göras senast 4 april 2016 till SLL Trafikförvaltningen och Nobina på mail adressen marknad.sodertorn@nobina.se

Samtliga partier i Haninge är överens mot bussnedskärningar
Den 7 mars kommunstyrelse beslutades att ett gemensamt yttrande från alla partier i Haninges kommunfullmäktige ska skickas i till landstinget för att tydliggöra att vi inte accepterar de föreslagna nedskärningarna i Haninges busstrafik, som bussentreprenören Nobina skicka på remiss. Läs mer här >>