Inbjudan till öppet Informationsmöte ang ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare som kommer till Sverige har ökat. Haninge kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot barn utifrån ett fördelningstal som räknas ut varje år. För att klara av att tillgodose behovet av platser under 2016 behöver fler platser skapas.

Haninge kommun och Tornbergets fastighetsförvaltning har därför tagit fram ett förslag på uppställning av tillfällig paviljong med 32 boendeplatser för ensamkommande barn i Vendelsömalmsgropen.

Med anledning av detta vill vi kalla er till ett möte där vi kan ge er mer information och ni kan ställa frågor.

Tid: Torsdag den 4 februari kl. 17.30
Plats: Vendelsömalmsskolans aula

Inbjudan i pdf format >>

 

 

 

Utdrag från Socialnämndens möte 2015-12-15

http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/moten-och-protokoll/socialnamnden/socialnamnden-2015-12-15-kallelse.pdf

Social Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till att uppföra
boendepaviljonger med totalt 32 platser på mark intill
Vendelsömalmsskolan (Söderby Huvudgård 4:314(Vendelsömalmsgropen)). Vid eventuellt
överklagande av bygglov kan paviljongerna behöva uppföras på
kommunens mark i Handen (Söderbymalm 3:466 (Haninge Terminalen)) då behovet av
dessa boenden är brådskande. Förvaltningen bedömer också att fler
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar kommer
att behöva uppföras under nästa år.
Kostnaden för att uppföra dessa boendepaviljonger är 7,2 miljoner
kronor. Socialnämnden föreslås ansöka om dessa medel från
kommunstyrelsen. Hyreskostnaden beräknas till 11,5 miljoner kronor på fem år. Denna finansieras av statsbidrag för mottagandet. Förvaltningen avser driva verksamheten i egen regi.

Grannsamverkan ang. tipstelefon om inbrott

Hej!

I Nyhetsbrevet för Grannsamverkan finns ett telefonnummer  nedskrivet i slutet av brevet, om man vill tipsa polisen om förestående inbrott, nr 010-569 02 21. Det numret är inte aktuellt längre. Om man ringer för att tipsa om förestående inbrott , ringer man 114 14. Ringer man om pågående inbrott, ringer man 112!

 

Hälsningar
Bitte Svensson
Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

Kedjandagen 2015

Hej och tack för en trevlig dag i parken!!

 

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.27 Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.39

Här kommer de rätta svaren i tipspromenaden.
1. När fick Haninge kommun sin tusende invånare? Svar: 1953
2. Hur lyder Grannstöds motto? Svar: Synas, observera och rapportera!
3. När är Haningedagen i år? Svar: 13/9
4. Hur många medlemmar hade Kedjan 2014? Svar: 264
5. Hur många bebodda öar finns det i Haninge kommun? Svar: 28
6. Hur länge håller DNA-märkning? Svar: minst 5 år
7. När var storbranden i Tyresta by? Svar: 1999
8. Vad heter biografen i Brandbergen? Svar: Bio Cosmopolite
9. När bildades Kedjan? Svar: 1961
10. Hur många elever går det på Vendelsömalmsskolan? Svar: 630

Eldningsveckor 2015

Eldning på egna tomter

eldningsveckor

På våren
Veckorna 15–16, 6–19 april, med föregående veckoslut samt valborgsmässoafton.

På hösten
Veckorna 41–42, 5–18 oktober, med föregående veckoslut.

Du får inte elda upp ditt avfall. Det gäller både företagare och privatpersoner. Det är till exempel aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material, eftersom det kan sprida skadliga ämnen och orsaka störningar för omgivningen.

I område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (färre än 10 bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Tillåtelse att elda gäller under förutsättning att eldningen inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Eldningsveckor hösten 2014

Eldningsveckor under hösten 2014 är Vecka 41 och 42 med föregående veckoslut

  • Du får elda orrt trädgårdsavfall, som inte går att kompostera
  • Du får elda ris, kvistar och grenar
  • Du får INTE elda löv, gräs och annat avfall som orsakar mängder av rök

Uppgift om eldningsförbud telefon 08-721 23 26