Utbyggnad av Vendelsömalmsskolan

Många har hört av sig angående de utbyggnadsrykte om Vendelsömalmskolan och frågat om kommunen ändå avser att bygga ut bostäderna för ensamkommande barn. Läser man bifogat mtrl så framgår det att utbyggnaden avser en ordinarie skolutbyggnad som kompensation för de baracker som de tog bort förra våren.
Mer finns att läsa på bifogad PDF från Haninge kommun >> BYGG2016811_2017-02-14

Nytt förslag till barackboenden för flyktingar i Venelsömalm

Hanige kommuns socialnämnd har 2016-11-08 tagit fram nya förslag på barackboenden för det 400 flyktingar som Haninge kommun ska ta emot. Socialförvaltningens plan är dock att boendena ska kunna användas till vad de finner lämpligt i max 10 år.

Några av de tillfälliga barackboendena kan placeras i vår närmiljö. Det närmaste är på Vendelsömalmsvägen vid vägkorset mot Brandbergens Centrum.  Ett vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen samt vid Tyrestavägen bortanför Konsum

Förslagen finns att läsa i sin helhet här: Kallelse till socialnämnd 2016-11-08
Där finns även kartor och bilder på platser som pekas ut

Moderaterna i Haninge har delat ut flygblad till de närmast berörda med kartor.

 

Beslut om boendena kommer att klubbas den 5 december i Kommunfullmäktige och en demonstration planeras vid Kommunhuset. http://haninge.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsandning-av-kommunfullmaktige/

Vill du berömma eller protestera så görs det till haningekommun@haninge.se eller via brev till kommunstyrelsen.
Alternativt medverka den 5 december i Kommunfullmäktige.

Inget Farsta strand för Haninges pendlare

Samtliga direktlinjer till Gullmarsplan och stan räddas. Såväl buss 809, 809 C och 806 behåller Gullmarsplan respektive Stockholm C som slutstation. Det står nu klart sedan trafikförvaltningen slutligen sagt nej till Nobinas hårt kritiserade förändringsförslag.

Som Mitt i berättade tidigare under onsdagen skulle landstingets trafikförvaltning under dagen presentera hur man slutligen ställt sig till bussoperatören Nobinas förslag att göra Farsta strand som slutstation på busslinje 809 (Svartbäcken-Gullmarsplan), 809 C (Svartbäcken-Stockholm C) och 806 (Söderby-Gullmarsplan).

Och många Haningebor kan nu pusta ut.

Under tisdagen beslutade förvaltningen till sist att avslå förslaget om Farsta strand som ny knutpunkt för Södertörns busspendlare. Gullmarsplan och Stockholm C fortsätter vara slutstationer för de tre direktlinjerna ovan. Medan förvaltningen godkänner vissa av Nobinas neddragningar, så stoppar man de mest dramatiska förslagen helt.

”Förslag som trafikförvaltningen avslår är i huvudsak de som handlar om att ge befintliga linjer nya ändhållplatser längre ifrån innerstaden eller dra in linjer som går parallellt med en pendeltågslinje. Exempel på sådana linjer är till exempel linje 806, 809, 810 och 869″, skriver trafikförvaltningen på onsdagseftermiddagen.

Trafikförvaltningen skriver dock också att man fortsatt vill utreda Nobinas förslag:

”I ett skede där stora förändringar ska ske i spårtrafiken i och med Citybanans driftstart, är det viktigaste att säkerställa att den samlade kapaciteten i trafiksystemet utnyttjas på bästa sätt. Därför föreslår trafikförvaltningen i dessa fall att i stället fortsätta utreda förslaget”.

Mitt i har tidigare berättat att det sedan tidigare står klart att även direktbussarna 810 och 869 till Gullmarsplan räddas från nedläggning.

– Det kan bli att man fortsätter utreda förslagen, säger Hanna Wilkinson, pressinformatör på SL.

Nobina har motiverat vissa av neddragningarna med att ett av uppdragen från er på SL är att just inte låta busslinjerna konkurrera med pendeltåget, men där går ni nu helt emot Nobina?

Det har ju med att göra med den fasen vi befinner oss i. Citybanan börjar gå och spårtrafiken kommer ändras, då är det viktigaste att helheten blir bra. Det ligger inte i tiden att ta bort direktbussarna som går parallellt med tåget nu, men det kan bli så i framtiden, men just nu bestämmer man att inte göra det, säger Hanna Wilkinson.

Nobina har ju också hävdat att belastningen på Gullmarsplan måste minskas, och att det är därför man föreslagit Farsta strand som slutstation för flera linjer?

– Det är en ständigt ökande trafik på Gullmarsplan, det är vi fullt medvetna om, och det kan vara problematiskt att komma in och ut från Gullmarsplan. Särskilt när tunnelbanan mot Nacka börjar byggas om några år så blir det svårt med platstillgång. Det ska ju fungera på Gullmarsplan, annars måste man titta på hur man kan lägga om det. Men man måste ju först se hur det fungerar, säger Hanna Wilkinson.

Hela rapporten från förvaltningens beslut ser du här.

 

https://mitti.se/klart-inget-farsta-strand-for-haninges-pendlare/?tag=haninge

Förändringar i busstrafiken på Södertörn buss 807 och 809

Den nya entreprenören av busstrafiken i Haninge Nobina har gett ett förslag på förändringar av busstrafiken av bl.a. buss 807 och 809. Buss 807 ska enligt förslaget sluta vid brandbergens centrum. och Buss 809 och 809c ska gå via Vega och få slutstation Farsta strand.

Förslaget finns att läsa här:

 

För att överklaga eller måste det göras senast 4 april 2016 till SLL Trafikförvaltningen och Nobina på mail adressen marknad.sodertorn@nobina.se

Samtliga partier i Haninge är överens mot bussnedskärningar
Den 7 mars kommunstyrelse beslutades att ett gemensamt yttrande från alla partier i Haninges kommunfullmäktige ska skickas i till landstinget för att tydliggöra att vi inte accepterar de föreslagna nedskärningarna i Haninges busstrafik, som bussentreprenören Nobina skicka på remiss. Läs mer här >>

Inget boende för ensamkommande barn i Vendelsömalm

Källa Haninge kommun:

Kommunen går inte vidare med planerna på hem för vård och boende vid Vendelsömalmsskolan.

Beslutet är taget på grund av oroligheterna som uppstått kring det planerade boendet.

Kommunen undersöker nu trygga alternativa placeringar som möjliggör god integration för ensamkommande barn samt hur information bäst ges till berörda invånare. Vi ser också över antalet boende per hem för att kvaliteten i hemmen ska bli så bra som möjligt.

Haninge ska vara en öppen kommun. Vi har – liksom de flesta kommuner i Sverige – ett avtal med Migrationsverket där vi förbinder oss att ta emot flyktingar och ensamkommande barn och vi tar ansvar för våra beslut.

http://haninge.se/aktuellt/inget-boende-for-ensamkommande-barn-i-vendelsomalm/

Inbjudan till öppet Informationsmöte ang ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare som kommer till Sverige har ökat. Haninge kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot barn utifrån ett fördelningstal som räknas ut varje år. För att klara av att tillgodose behovet av platser under 2016 behöver fler platser skapas.

Haninge kommun och Tornbergets fastighetsförvaltning har därför tagit fram ett förslag på uppställning av tillfällig paviljong med 32 boendeplatser för ensamkommande barn i Vendelsömalmsgropen.

Med anledning av detta vill vi kalla er till ett möte där vi kan ge er mer information och ni kan ställa frågor.

Tid: Torsdag den 4 februari kl. 17.30
Plats: Vendelsömalmsskolans aula

Inbjudan i pdf format >>

 

 

 

Utdrag från Socialnämndens möte 2015-12-15

http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/moten-och-protokoll/socialnamnden/socialnamnden-2015-12-15-kallelse.pdf

Social Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till att uppföra
boendepaviljonger med totalt 32 platser på mark intill
Vendelsömalmsskolan (Söderby Huvudgård 4:314(Vendelsömalmsgropen)). Vid eventuellt
överklagande av bygglov kan paviljongerna behöva uppföras på
kommunens mark i Handen (Söderbymalm 3:466 (Haninge Terminalen)) då behovet av
dessa boenden är brådskande. Förvaltningen bedömer också att fler
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar kommer
att behöva uppföras under nästa år.
Kostnaden för att uppföra dessa boendepaviljonger är 7,2 miljoner
kronor. Socialnämnden föreslås ansöka om dessa medel från
kommunstyrelsen. Hyreskostnaden beräknas till 11,5 miljoner kronor på fem år. Denna finansieras av statsbidrag för mottagandet. Förvaltningen avser driva verksamheten i egen regi.

Grannsamverkan ang. tipstelefon om inbrott

Hej!

I Nyhetsbrevet för Grannsamverkan finns ett telefonnummer  nedskrivet i slutet av brevet, om man vill tipsa polisen om förestående inbrott, nr 010-569 02 21. Det numret är inte aktuellt längre. Om man ringer för att tipsa om förestående inbrott , ringer man 114 14. Ringer man om pågående inbrott, ringer man 112!

 

Hälsningar
Bitte Svensson
Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

Kedjandagen 2015

Hej och tack för en trevlig dag i parken!!

 

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.27 Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.39

Här kommer de rätta svaren i tipspromenaden.
1. När fick Haninge kommun sin tusende invånare? Svar: 1953
2. Hur lyder Grannstöds motto? Svar: Synas, observera och rapportera!
3. När är Haningedagen i år? Svar: 13/9
4. Hur många medlemmar hade Kedjan 2014? Svar: 264
5. Hur många bebodda öar finns det i Haninge kommun? Svar: 28
6. Hur länge håller DNA-märkning? Svar: minst 5 år
7. När var storbranden i Tyresta by? Svar: 1999
8. Vad heter biografen i Brandbergen? Svar: Bio Cosmopolite
9. När bildades Kedjan? Svar: 1961
10. Hur många elever går det på Vendelsömalmsskolan? Svar: 630