Inget boende för ensamkommande barn i Vendelsömalm

Källa Haninge kommun:

Kommunen går inte vidare med planerna på hem för vård och boende vid Vendelsömalmsskolan.

Beslutet är taget på grund av oroligheterna som uppstått kring det planerade boendet.

Kommunen undersöker nu trygga alternativa placeringar som möjliggör god integration för ensamkommande barn samt hur information bäst ges till berörda invånare. Vi ser också över antalet boende per hem för att kvaliteten i hemmen ska bli så bra som möjligt.

Haninge ska vara en öppen kommun. Vi har – liksom de flesta kommuner i Sverige – ett avtal med Migrationsverket där vi förbinder oss att ta emot flyktingar och ensamkommande barn och vi tar ansvar för våra beslut.

http://haninge.se/aktuellt/inget-boende-for-ensamkommande-barn-i-vendelsomalm/

Lämna ett svar