Årsmöte 2020 Lördag 5 september kl 15.00

På grund av utbrottet av Corona pandemin ställde vi in det ordinarie årsmötet i mars i år.

 Nu gör vi gör ett nytt försök och kallar till ett försenat årsmöte

Årsmöte 2020 för Villaägarföreningen Kedjan

Lördag 5 september klockan 15.00

Rutinerna är helt förändrade i år inför årsmötet pga pågående pandemi:
·      Vi kommer att hålla årsmötet utomhus med ”corona avstånd” till deltagarna.
·      Vi vill att ni tar med er en egen campingstol alternativt filt att sitta på.
·      Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring eller lotta ut priser till deltagarna i år.
·      Vi vill uppmana er att ta med egen handsprit och munskydd om ni anser er behöva det.
·      Vi vill också att du ANMÄLER DIG I FÖRVÄG om du vill delta, så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig senast 28 augusti. Plats för årsmötet anges för anmälda deltagare ca 1 vecka före annonserat årsmöte. Platsen blir inom Kedjans område. Du kan anmäla dig genom
·     SMS eller telefon till ordförande Peter : 073-115587
·     Mail till: ”Peter@kedjan.org”
·     Med talongen nedan till ordförande : Peter Möller, Lagebergsv 1

Vid anmälan måste du ange din adress och hur du vill få meddelande om var årsmötet kommer att vara.

———————————————————————————————————————

Jag vill komma på årsmötet (namn): …………………………………………………

Jag bor på:……………………………………………………………………..-vägen nr….

Jag vill ha reda på var årsmötet är genom:

Mail adress: ……………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………….…………………….

Samtliga utdelade handlingar i februari bör du ta med dig då de fortfarande gäller.

Verksamhetsberättelse mm kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan. Du kan även höra av Dig till styrelsen för att beställa dessa i förväg i samband med anmälan. Samtliga övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet

Punkter på dagordningen som kommer att avhandlas (ej komplett dagordning här):

  • Ordinarie dagordningspunkter på årsmötet, paragraf 1 8
  • Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, paragraf 9-10
  • Nya styrelsens storlek samt val av ledamöter till föreningen, paragraf 11-15
  • Beslut om medlemsavgift för 2020, verksamhet år 2020 samt ev arvoden till styrelsen  p 16-18
  • Inkomna motioner, paragraf 19
  • Föreningens utlåningsverksamhet, paragraf 20
  • Övriga frågor

Välkommen!

Styrelsen för Villaägarföreningen Kedjan

Städdagen 5 maj

Ta med kratta, ev. skottkärra och ett glatt humör och hjälp till med att städa på våra allmänningar!

 

Lördagen den 5 maj mellan klockan 10 – 14

 

Container kommer att finnas vid

  • Evertsbergsvägen, vid lekparken
  • Parken längs Henriksbergsvägen, mitt emot skolan (mellan H30 –H32)

Vid containrarna kommer även sopsäckar att finnas

 

Papperssäckar: för komposterbart material, grenar, löv. Töms i containern.

Plastsäckar: för icke komposterbart material, glas, porslin, metall och plastprodukter, som har hittats på allmänningarna. Ställs bredvid containern!

 

Trädgårdsavfall får läggas i containern i mån av utrymme EFTER att den allmänna städningen är gjord.

 

Vi avslutar traditionsenligt dagen med grillning ca kl. 12.30 vid parken på Evertsbergsvägen då Kedjan bjuder på korv, bröd och dryck. Välkomna!

 

 

Väl mött önskar

Styrelsen för Kedjan

Du vet väl att du alltid kan få tag på styrelsen om du mailar oss på ”förnamn”@kedjan.org
Ex: britt@kedjan.org

 

Peter, Ivan, Britt, Marianne, Stellan

 

Inbjudan till Städdagen 2018 v5

Varning för råttor i området, Mata fåglarna på rätt sätt!

Under flera år har det funnits råttor som synts i trädgårdarna i området.

Du som vill mata fåglar ska undvika att lägga ut fågelmat direkt på marken. Sätt

istället upp en fröautomat eller liknande som är utformad för småfåglar. Gärna med ett ”fat” under. Erbjud endast fågelfrö, talgbollar eller annan anpassad fågelmat. Men kontrollera – ev ta bort nedspillda frön – om fåglarna skvätter ut fröna till marken!  Det är bra och lättåtkomlig mat för råt­torna!
När man äger en villa är man själv ansva­rig för att hålla ohyra och skadedjur borta. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas.  Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Du hittar mer information om skadedjur och förebyggande åtgärder hos Folkhälsomyndigheten och hos Boverket

Information om skadedjur för fastighetsägare >>

Årsmöte, Torsdagen 9 mars klockan 19.00

Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte,

Torsdagen 9 mars klockan 19.00 i Vendelsömalmsskolans cafeteri
Kom och gör din röst hörd! Vi bjuder på kaffe/te och fika. Det blir även lotteri för närvarande medlemmar.

 

Nytt förslag till barackboenden för flyktingar i Venelsömalm

Hanige kommuns socialnämnd har 2016-11-08 tagit fram nya förslag på barackboenden för det 400 flyktingar som Haninge kommun ska ta emot. Socialförvaltningens plan är dock att boendena ska kunna användas till vad de finner lämpligt i max 10 år.

Några av de tillfälliga barackboendena kan placeras i vår närmiljö. Det närmaste är på Vendelsömalmsvägen vid vägkorset mot Brandbergens Centrum.  Ett vid Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen samt vid Tyrestavägen bortanför Konsum

Förslagen finns att läsa i sin helhet här: Kallelse till socialnämnd 2016-11-08
Där finns även kartor och bilder på platser som pekas ut

Moderaterna i Haninge har delat ut flygblad till de närmast berörda med kartor.

 

Beslut om boendena kommer att klubbas den 5 december i Kommunfullmäktige och en demonstration planeras vid Kommunhuset. http://haninge.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsandning-av-kommunfullmaktige/

Vill du berömma eller protestera så görs det till haningekommun@haninge.se eller via brev till kommunstyrelsen.
Alternativt medverka den 5 december i Kommunfullmäktige.

Info möte solceller

Cell Solar Nordic AB arbetar förnärvarande i vårt område med installationer av solceller. De har tagit fram ett erbjudande som passar våra modeller av hus.

Här finns erbjudandet att läsa

Vi kommer att ha ett informations möte i Maulan på Vendelsömalms skolan tisd 6 sep kl 18.30 där det finns möjlighet att ställa frågor till företaget.

Vill ni boka en personlig genomgång av erbjudandet kontakta nedan:

Cell Solar Nordic AB
mats.alsmyr@cellsolar.se
0709-791017
08-228860

www.cellsolar.se
www.facebook.com/cellsolarab

 

Kedjandagen 2015

Hej och tack för en trevlig dag i parken!!

 

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.27 Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.31.39

Här kommer de rätta svaren i tipspromenaden.
1. När fick Haninge kommun sin tusende invånare? Svar: 1953
2. Hur lyder Grannstöds motto? Svar: Synas, observera och rapportera!
3. När är Haningedagen i år? Svar: 13/9
4. Hur många medlemmar hade Kedjan 2014? Svar: 264
5. Hur många bebodda öar finns det i Haninge kommun? Svar: 28
6. Hur länge håller DNA-märkning? Svar: minst 5 år
7. När var storbranden i Tyresta by? Svar: 1999
8. Vad heter biografen i Brandbergen? Svar: Bio Cosmopolite
9. När bildades Kedjan? Svar: 1961
10. Hur många elever går det på Vendelsömalmsskolan? Svar: 630

Städdagen Lördag 30 Maj kl 11-13

Bättre sent än aldrig…

Dags för årets städning av våra allmänningar!

LÖRDAG 30 MAJ KLOCKAN 11-13

Vid lekparken Evertsbergsvägen (grillplats) kommer sopsäckar och en container att finnas. Det är lika viktigt som vanligt att skräpets sorteras noga. Två typer av sopsäckar kommer att finnas.

Papperssäckar: för komposterbart material, grenar löv. Töms i containern
Plastsäckar:  för icke komposterbart material, grovsopor och plastprodukter, som har hittas på allmänningarna. Ställs bredvid containern!

Trädgårdsavfall från vårea egna trädgårdar får ej läggas i containern.

Tipspromenad för barnen!!

Vi avslutar traditionsenligt med grillning cirka kl.12.30