Bron över Gudöbroleden

Gångbron som är en förlängning av Mårtensbergsvägen över Gudöbroleden blev skadad och demonterad sommaren 2022. Kommunen har inte kunnat ge något datum när bron är på plats igen.

Skälet är att i Sverige har vi ”fri höjd” under alla vägbroar på 4,5 m. Under alla år, och även sett till kommande år,  som Gudöbroleden måste få ny asfalterad körbana som lägger på ca 5-10 cm per gång, så behöver bron nu fysiskt höjas!

Kommunen har inte ekonomiskt haft denna ”nya bro” i beredskap varför det kan dröja lång tid tills pengar tas fram och bron kan projekteras/ritas om i ett högre perspektiv.

I dagsläget kan inte kommunen lämna något besked om datum när bron kan vara färdig.