Årsmöte 2020 Lördag 5 september kl 15.00

På grund av utbrottet av Corona pandemin ställde vi in det ordinarie årsmötet i mars i år.

 Nu gör vi gör ett nytt försök och kallar till ett försenat årsmöte

Årsmöte 2020 för Villaägarföreningen Kedjan

Lördag 5 september klockan 15.00

Rutinerna är helt förändrade i år inför årsmötet pga pågående pandemi:
·      Vi kommer att hålla årsmötet utomhus med ”corona avstånd” till deltagarna.
·      Vi vill att ni tar med er en egen campingstol alternativt filt att sitta på.
·      Vi kommer inte att bjuda på någon förtäring eller lotta ut priser till deltagarna i år.
·      Vi vill uppmana er att ta med egen handsprit och munskydd om ni anser er behöva det.
·      Vi vill också att du ANMÄLER DIG I FÖRVÄG om du vill delta, så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig senast 28 augusti. Plats för årsmötet anges för anmälda deltagare ca 1 vecka före annonserat årsmöte. Platsen blir inom Kedjans område. Du kan anmäla dig genom
·     SMS eller telefon till ordförande Peter : 073-115587
·     Mail till: ”Peter@kedjan.org”
·     Med talongen nedan till ordförande : Peter Möller, Lagebergsv 1

Vid anmälan måste du ange din adress och hur du vill få meddelande om var årsmötet kommer att vara.

———————————————————————————————————————

Jag vill komma på årsmötet (namn): …………………………………………………

Jag bor på:……………………………………………………………………..-vägen nr….

Jag vill ha reda på var årsmötet är genom:

Mail adress: ……………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………….…………………….

Samtliga utdelade handlingar i februari bör du ta med dig då de fortfarande gäller.

Verksamhetsberättelse mm kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan. Du kan även höra av Dig till styrelsen för att beställa dessa i förväg i samband med anmälan. Samtliga övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet

Punkter på dagordningen som kommer att avhandlas (ej komplett dagordning här):

  • Ordinarie dagordningspunkter på årsmötet, paragraf 1 8
  • Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, paragraf 9-10
  • Nya styrelsens storlek samt val av ledamöter till föreningen, paragraf 11-15
  • Beslut om medlemsavgift för 2020, verksamhet år 2020 samt ev arvoden till styrelsen  p 16-18
  • Inkomna motioner, paragraf 19
  • Föreningens utlåningsverksamhet, paragraf 20
  • Övriga frågor

Välkommen!

Styrelsen för Villaägarföreningen Kedjan