Årsmöte 2020, Sönd 29/3 kl 14.00 Inställt

Eftersom årsmötet ställdes in den 29 mars på grund av rådande omständigheter som vi inte råder över, vill vi styrelsen beklaga.

Vi återkommer med ny kallelse med tid och plats. Vår förhoppning är att det ska kunna ske senast till hösten.

Vi vill också samtidigt passa på att meddela att kommande städdag i början av maj också är inställd av samma skäl.

Ta hand om varandra! Styrelsen