Bedrägerivarning – Sotning

Högaktuellt – olika företag ringer upp och erbjuder sotning/rensning av kök/spisventilerna. Kan vara försök att få tillträde för ”spaning” Om inte-Klart dyrare än vad kommunens anvisade/auktoriserade sotningsföretag  Torbjörn Brandt AB  tar.