Info möte solceller

Cell Solar Nordic AB arbetar förnärvarande i vårt område med installationer av solceller. De har tagit fram ett erbjudande som passar våra modeller av hus.

Här finns erbjudandet att läsa

Vi kommer att ha ett informations möte i Maulan på Vendelsömalms skolan tisd 6 sep kl 18.30 där det finns möjlighet att ställa frågor till företaget.

Vill ni boka en personlig genomgång av erbjudandet kontakta nedan:

Cell Solar Nordic AB
mats.alsmyr@cellsolar.se
0709-791017
08-228860

www.cellsolar.se
www.facebook.com/cellsolarab