Städdagen Lördag 30 Maj kl 11-13

Bättre sent än aldrig…

Dags för årets städning av våra allmänningar!

LÖRDAG 30 MAJ KLOCKAN 11-13

Vid lekparken Evertsbergsvägen (grillplats) kommer sopsäckar och en container att finnas. Det är lika viktigt som vanligt att skräpets sorteras noga. Två typer av sopsäckar kommer att finnas.

Papperssäckar: för komposterbart material, grenar löv. Töms i containern
Plastsäckar:  för icke komposterbart material, grovsopor och plastprodukter, som har hittas på allmänningarna. Ställs bredvid containern!

Trädgårdsavfall från vårea egna trädgårdar får ej läggas i containern.

Tipspromenad för barnen!!

Vi avslutar traditionsenligt med grillning cirka kl.12.30

 

Oseriösa hantverkare – Skydda dig

Oseriösa hantverkare – Skydda dig

Nu är sommaren snart här och med dem kommer dörrknackare och som försöker sälja in plattläggning, asfaltering eller husrenovering. Kedjan rekommenderar att du inte använder dig av sådana tjänster.

Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av garageuppfarten för en billig penning? Var säker på att du anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal. Läs mer i länken.

http://polisen.se/Stockholms_lan/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Bedrageri/Oseriosa-hantverkare/

Problem med råttor i vårt område

Enligt uppgifter till styrelsen har stora råttor setts till i området.

Vi råder alla att tänka på hur ni förvarar sakers som dessa djur kan tycka är gott att äta, men också att kolla med era försäkringsbolag om att ev. sätta ut stationer med råttgift (detta är oftast kostnadsfritt).