Haninge fibernät

Svensk infrastruktur har nu börjat kontakta fastighetsägare som har skrivit kontrakt på fibernät.
Deras projektörer har påbörjat arbetet med var fibern kommer att förläggas i samråd med fastighetsägarna.

Mer information kommer att gå att få på Haningefibernat.se

 

Den information som har gått ut under Fredagen 2014-10-10

 

 

Förberedande tomtarbete/tomtprojektering

Vi vill be om ursäkt för kort varsel. Detta beror på en miss från vårt håll.
Nu är det dags för oss att tillsammans med dig markera ut vart på tomten vi skall gräva samt bestämma vart fiberboxen ska placeras i fastigheten. Besöket tar ca 20 minuter.

Vi kommer att besöka din fastighet: 2014-10-xx Kl: xx-xx (Ett datum och klockslag för just din fastighet)

 

OBS, om du inte är hemma kan du be granne/bekant att visa oss var du vill att vi ska gräva.

För att inte hela området skall bli försenat är det viktigt att vi får instruktioner av samtliga om vart vi skall gräva.

 Tips och råd att tänka på vid detta möte


Markering på tomt

Ni kommer tillsammans med tomtprojektör att diskutera grävningen på Er tomt.
Vid mötet visar tomtprojektören från vilket håll fibern kommer ifrån.
Tomtprojektören markerar sedan upp med spray/markingspinnar vart grävningen kommer att ske.

  Placering av fiberbox

I detta mail finner du en manual för fiberboxen.

Manual till Fiberbox

 När vår tomtprojektör besöker Er fastigheter ska ni ha bestämt vart ni vill ha fiberboxen placerad på insidan av en yttervägg i fastigheten.

Tips;

–       Fiberboxen behöver tillgång till ett eluttag.
–       Fiberboxen får ej placeras i våtutrymme.
–       Fiberboxen placeras direkt på ingångshålet.


Grävning

Vi ser fram emot att komma igång med arbetet!

Efter att vi fått anvisningar om var vi skall gräva behöver ni inte vara hemma då själva grävarbetet utförs, Vi behöver inte tillträde till fastigheten vid detta tillfälle.

All grävning på tomten sker för hand med spade och hacka och vi återställer med befintliga jordmassor.

När grävningen är klar kommer ni att bli aviserade en tid för installation av fiberboxen.

Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Övrig information

Återställning görs med befintliga massor. Efter grävningen tar det ca 3 månader innan gräsmattan är helt återställd. Oftast behöver man endast vattna längs med schaktsträckan för att hjälpa till i själva återställningsprocessen. Vi rekommenderar fastighetsägaren att tillföra lite blomjord och sådd där det behövs.

Som vi nämnt tidigare gör vi endast grovåterställning (ej gräs, blommor, m.m.)

Vi rekommenderar att ni inte säger upp era befintliga abonnemang innan fiberboxen är installerad i er fastighet.

 Spridning i fastigheten kan man göra på olika sätt. I detta mail finner du några alternativ.

Spridning i fastigheten i samarbete med Bredbandsgruppen

(Se bifogade dokument) Detta är något som kunden själv får ombesörja.

Svensk Infrastruktur är ett byggbolag som bygger ut öppna fibernät. När fibernätet är driftsatt kommer ni kunna välja olika tjänsteleverantörer via följande hemsida: www.svenskinfrastruktur.se Under respektive kommun.

Om ni valt en kampanj med ert avtal kommer ni att få mer information om era tjänsteleverantörer innan installationstillfället.

Med vänlig hälsning
Svensk Infrastruktur AB