Eldningsveckor hösten 2014

Eldningsveckor under hösten 2014 är Vecka 41 och 42 med föregående veckoslut

  • Du får elda orrt trädgårdsavfall, som inte går att kompostera
  • Du får elda ris, kvistar och grenar
  • Du får INTE elda löv, gräs och annat avfall som orsakar mängder av rök

Uppgift om eldningsförbud telefon 08-721 23 26