Problem med råttor i vårt område

Efter samtal med Anticimex informerar en av våra medlemar i Kedjan om att Anticimex kan hjälpa till med att sätta ut råttgift, burar eller fällor om du har en hemförsäkring kopplad till dem.

Om du inte har det kan de hjälpa till mot en mindre ersättning

004 - Kopia
Oinbjudna matgäster 2013-02-18