Oseriösa hantverkare – Skydda dig

Oseriösa hantverkare – Skydda dig

Nu är sommaren snart här och med dem kommer dörrknackare och som försöker sälja in plattläggning, asfaltering eller husrenovering. Kedjan rekomenderar att du inte använder dig av sådana tjänster.

Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av garageuppfarten för en billig penning? Var säker på att du anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal. Läs mer i länken.

http://polisen.se/Stockholms_lan/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Bedrageri/Oseriosa-hantverkare/

Problem med råttor i vårt område

Efter samtal med Anticimex informerar en av våra medlemar i Kedjan om att Anticimex kan hjälpa till med att sätta ut råttgift, burar eller fällor om du har en hemförsäkring kopplad till dem.

Om du inte har det kan de hjälpa till mot en mindre ersättning

004 - Kopia
Oinbjudna matgäster 2013-02-18